Participa al Quiz de l'aigua

Cada dia treballem per oferir-te un servei d’aigua de vqualitat i per explicar-te amb transparència les particularitats i curiositats del nostre sector, el de l’aigua. Per exemple, saps quanta aigua consumeix un/a habitant de Catalunya cada dia? I quanta aigua es necessita per produir un cotxe?

Al Quiz de l’aigua, trobaràs aquestes i moltes més res- postes sobre l’aigua.

Preparat/da? Que comenci la immersió!

01

Si bé és cert que, per factors com el clima, l’edat, el sexe, la temperatura, la condició fisiològica o l’activitat física, és difícil establir la quantitat d’aigua que una persona adulta ha de beure cada dia, se sol recomanar que mai sigui menys de:

 • 1 got al dia
 • 1,5 litres al dia
 • 3 litres al dia

D'aquesta quantitat, entre un 75% i un 80% s'ha d'obtenir de les begudes (bàsicament, aigua, llet, sucs, infusions, brous, etc.), mentre que el 20% o el 25% restant han de procedir d'aliments sòlids, com ara la fruita i la verdura.

02

Sabent quanta aigua es recomana que consumeixi una persona adulta al dia, amb un càlcul molt senzill podem determinar quants litres d’aigua bevem en un any: al voltant dels 550 litres. Saps a què és equivalent aquesta xifra?

 • Les precipitacions al Moianès l’any 2017
 • La quantitat d’aigua necessària per omplir una piscina olímpica
 • 20 dutxes de 5 minuts
03

Quants litres d’aigua necessita diàriament una persona per satisfer les necessitats bàsiques?

 • Entre 5 i 10 litres
 • Entre 25 i 50 litres
 • Entre 50 i 100 litres

Segons l’Organització Mundial de la Salut, es precisen entre 50 i 100 litres d’aigua per persona al dia per satisfer les necessitats humanes més bàsiques.

04

Quin és el consum domèstic mitjà d’aigua per persona i dia a Catalunya?

 • 100 litres
 • 113 litres
 • 123 litres
05

Per a tota activitat i procés de producció és necessari utilitzar aigua. Però, quants litres diries que es necessiten per a produir una hamburguesa, una ampolla d’aigua de plàstic, una fulla de paper, una samarreta o un cotxe?

 • Una hamburguesa (150 grams)
 • Una ampolla de plàstic d’ 1 litre
 • Un full de paper (A4)
 • Una samarreta de cotó
 • Un cotxe
06

Hi ha accions quotidianes molt senzilles que ens permeten estalviar aigua, com dutxar-nos enlloc de banyar-nos o tancar l’aixeta mentre ens rentem les dents. Però, sabries dir-nos quanta aigua ens estalviem, aproximadament, en cada cas?

 • Quan ens dutxem, enlloc de banyar-nos
 • Quan tanquem l’aixeta mentre ens rentem les dents
 • Quan utilitzem mitja càrrega de la cisterna
 • Quan tanquem l’aixeta mentre rentem la vaixella
07

El cicle integral de l’aigua consta de 8 etapes. Sabries posar-les en ordre? Ajuda’t de l’esquema per posar el número corresponent a cada fase.

 • Clavegueram
 • Retorn al medi
 • Transport i emmagatzematge
 • Depuració
 • Consum
 • Captació
 • Distribució
 • Potabilització
08

Gràcies a aquest cicle integral, l’aigua ens arriba a les aixetes de casa, però segur que has sentit a dir que l’aigua no té el mateix preu a tot arreu. Això es deu a que el preu de l’aigua el marquen una sèrie de factors. Sabries dir-nos quins són aquests factors? Alerta, que més d’una resposta pot ser correcta!

 • L’escassetat o abundància, i qualitat dels recursos hídrids del territori.
 • L’origen de les aigües, subterrani o superficial, i el cost del tractament o l’extracció que se’n deriva.
 • La mida i el tipus de nucli urbà, com l’extensió de la ciutat o si té edificis alts o baixo.
 • Totes les respostes anteriors són correctes.
09

El 90 % dels recursos d’aigua dolça disponibles del planeta són:

 • Als mars i els oceans
 • Als rius i els llacs
 • Sota terra, són recursos subterranis
 • A l’Antàrtida
10

Veritat o fals:
L’escassetat d’aigua afecta a més del 25% de la població.

 • VERITAT
 • FALS

Segons les Nacions Unides, l’escassetat d’aigua afecta a més del 40% de la població.

Gràcies per participar al Quiz de L’Efecte Blau!

Si vols més informació sobre com separar els residus domèstics entra al web de la Generalitat www.residuonvas.cat